Kontakt

RICHTER SLOVAKIA s.r.o.

Nitrianska cesta 21
958 01 Partizánske

Personálne oddelenie :
Tel : +42138/7479211

Podniková predajňa :
Tel : +42138/7479225